Det genbrugsskrammel der skal bruges til installationen fragtes fra Halmtorvet til Brorsons kirke med Kejser Transport - og fylder herefter en del på kirkegulvet onsdag før Skærtorsdag.

Skærtorsdag kl.18 - 2 timer før Nadveren, påbegyndes opbygningen af installationen.

Skærtorsdag afsluttes med at den første udgave af Jesus Christensen ikke bliver synderligt vellykket.

Langfredagsudgaven af Jesus Christensen er som han skal være ...

Om Jesus Christensen kommer til byen

 

Installationen Jesus Christensen kommer til byen er startet op på flere forskellige platforme. Først og fremmest den at Per Ramsdal og Brorson Kirken inviterede mig til at gøre noget i kirken henover påsken.

En anden er ideen om at ca. 2000 års lidelse er rigeligt og det må være på tide med noget regulær glæde uden skyld og skam.

 

Genbrugs og genopstandelse forekom at hænge logisk sammen og det at jeg bad mine studerende og dem der er på værksted på skolen om at komme med skrammel fra kældre og lofter har givet Jesus Christensen en forbavsende baggrund og forhistorie.

 

Og så kom der en del affalds tømmer i spild, hvilket, udover at holde sammen på installationen laver noget sammenhæng til den første Jesus fædrene ophav – på en måde…

 

Der blev arbejdet på installationen optil og under gudstjenesterne Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.

Jesus Christensen kommer til byen

Ignatius i Brorsons Kirke på Nørrebro i påsken 2012